Kulatý stůl nákupu na téma Pozice nákupu ve firmě je akce na téma, které je pro nákup skutečně zásadní. Předmětem je sdílení, předání zkušeností, trendy, výzvy v dané oblasti. Za účasti šéfů nákupu firem. 

Datum konání 01-03-2019 9:00
Konec 01-03-2019 16:00
Kapacita 20
Cena pro jednotlivce Zdarma
6

Kvalita dodávek je klíčovým faktorem pro kvalitu výroby každé společnosti. Včas identifikovat problémy, rychle je analyzovat, najít příčinu, stanovit a realizovat nápravná opatření je základní dovednost každého, kdo má ve firmě na starosti kvalitu dodavatelů, dodávek a vyřizování reklamací. A metodika 8D jako komplexní nástroj řešení problémů je při těchto činnostech nezbytným a velmi zdatným pomocníkem.

Kurz je prvním modulem Akademie dodavatelské kvality a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 19-03-2019 9:00
Konec 19-03-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 19-03-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 8

Kurz zahrnuje 3 dny intenzivního vzdělávacího programu, pro získání vstupních znalostí pro práci v oblasti dodavatelské kvality.

Zahrnuje znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý pracovník dodavatelské kvality, bez ohledu na typ firmy, potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 19-03-2019 9:00
Konec 11-06-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 14 900 Kč
14 900 Kč 10

Role firemního nákupu a nákupčích a jejich vliv na nákupní rozhodování roste. Každý B2B obchodník se stále více setkává a jedná s firemními nákupčími. Umět komunikovat a jednat s firemním nákupem, znát jejich uvažování, preference a postupy je nezbytnou součástí úspěchu v obchodu. Kurz Vás naučí nejen „jak na firemní nákupčí“, ale jak být úspěšnější v současném B2B obchodu.

Kurz je prvním modulem Akademie B2B obchodu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 20-03-2019 9:00
Konec 20-03-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 20-03-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Kurz zahrnuje 4 dny intenzivního vzdělávacího programu pro všechny B2B obchodníky a prodejce.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý B2B obchodník bez ohledu na obor působení, funkci v obchodu či charakter své práce v obchodu potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 20-03-2019 9:00
Konec 19-06-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 19 900 Kč
19 900 Kč 10

Nástroje, metody a postupy pro řízení zásob jsou důležitou znalostí, která podstatně ovlivňuje nejen plynulost výroby, ale také finanční situaci firmy.

Ať už je období ekonomického růstu nebo krize, tak řízení a optimalizace zásob je vždy náročnou disciplínou.

Tento kurz Vás seznámí se všemi potřebnými nástroji a metodami pro řízení zásob.

Kurz je prvním modulem Akademie řízení zásob a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 26-03-2019 9:00
Konec 26-03-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 26-03-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Kurz zahrnuje 3 dny intenzivního vzdělávacího programu, po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vykonávat práci v oblasti řízení zásob.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý pracovník řízení zásob bez ohledu na obor působení, konkrétní zařazení ve firmě či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 26-03-2019 9:00
Konec 14-05-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 14 900 Kč
14 900 Kč 10

Význam spolupráce mezi nákupem a jeho partnery ve firmě neustále roste. Kvalita, efektivita a výsledek nákupu závisí na tom, jak útvary spolupracují, jak je tvořeno zadání, kolik je na nákup času a jaká pravidla platí a jak se respektují.

Přijďte se naučit jak využít spolupráci uvnitř firmy pro co nejlepší výsledek nákupu v souladu s cíli firmy.

Odstraňte zbytečné bariéry uvnitř společnosti pro Váš lepší nákup.

Kurz je prvním modulem Akademie firemního nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 27-03-2019 9:00
Konec 27-03-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 27-03-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 9

Kurz zahrnuje 5 dnů intenzivního vzdělávacího programu, po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vykonávat práci nákupce.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý nákupce, bez ohledu na obor působení, funkci v nákupu či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 27-03-2019 9:00
Konec 12-06-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 24 900 Kč
24 900 Kč 10

Vyjednávání s firemním nákupem se mění podle toho, jak roste role a kompetence firemních nákupčích ve firmách. Pokud chce být B2B obchodník úspěšný, musí vědět, jak s nimi efektivně a úspěšně vyjednávat. Jaké taktiky, postupy, strategie použít a kterým se raději vyhnout a také jak se připravit.

Kurz Vás naučí „jak úspěšně vyjednávat s firemními nákupčími“, jak pochopit a využít jejich roli v nákupním rozhodování při vyjednávání.

Kurz je druhým modulem Akademie B2B obchodu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 02-04-2019 9:00
Konec 02-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 02-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Sklad materiálu a zboží je nedílnou součástí logistických a nákupních procesů ve firmě. Procesy skladů musí podporovat hlavní procesy ve firmě.

Správné nastavení procesů a funkce skladu je klíčovým faktorem plynulosti dodávek materiálu, zboží a dílů pro potřeby provozu firmy a ovlivňuje plynulost výroby, efektivitu logistiky a náklady firmy.

Kurz je prvním modulem Akademie skladové logistiky a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 03-04-2019 9:00
Konec 03-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 03-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Kurz zahrnuje 3 dny intenzivního vzdělávacího programu, po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vykonávat práci vedoucího skladu, skladníka, či jiné pozice ve skladové logistice.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý pracovník skladu bez ohledu na obor působení, funkci ve skladu, či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 03-04-2019 9:00
Konec 21-05-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 14 900 Kč
14 900 Kč 10

Praktické použití nástrojů, metod a postupů, umění vybrat ten správný postup pro danou situaci je klíčem úspěchu při řízení zásob.

Po tomto kurzu, který rozvíjí praktické dovednosti, budete vědět jak je využít v praxi.

Na skutečných příkladech z praxe a praktických cvičení si osvojíte využití nástrojů a metod pro řízení zásob.

Kurz je druhým modulem Akademie řízení zásob a lze ho absolvovat v rámci cyklu  i jako samostatný kurz.

Datum konání 09-04-2019 9:00
Konec 09-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 09-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Znalosti a dovednosti  jak vytvořit tu správnou strategii a jaké k ní použít nástroje jsou základem úspěšného nákupu. 

Přijďte se naučit jak tyto činnosti úspěšně vykonávat ve Vašich podmínkách. 

Činnosti strategického nákupu musí dělat každá firma, která nakupuje od svých dodavatelů. Liší se jen tím, kdo je dělá a v jakém rozsahu. 

Kurz je druhým modulem Akademie firemního nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 10-04-2019 9:00
Konec 10-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 10-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Posouzení kvality dodavatele, její měření a hodnocení je zásadním krokem pro spolupráci v dodavatelském řetězci. Potenciální analýza, audit, kvalifikace jsou pojmy a metody, které by měl znát a umět používat každý, kdo se pohybuje v oblasti dodavatelské kvality a má za úkol propustit do firmy jen kvalitní spolehlivé dodavatele.

Kurz je druhým modulem Akademie dodavatelské kvality a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 16-04-2019 9:00
Konec 16-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 16-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Práce ve skladu a jeho řízení je náročná profese. Klade na skladníky a vedoucí skladu požadavky a požaduje po nich standardní znalosti a dovednosti využitelné ve všech skladech.

Důležitou součástí práce ve skladu je nejen organizace, řízení a výkon skladových činností, ale i interní komunikace s dalšími útvary, které práci skladu předcházejí či na ni navazují.

Kurz je druhým modulem Akademie skladové logistiky a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 17-04-2019 9:00
Konec 17-04-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 17-04-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Ekonomický, účetní, nákladový a controllingový pohled je nezbytností pro efektivní řízení zásob. Jde o velké finanční prostředky.

Tento kurz Vás komplexně provede celou touto oblastí, seznámí Vás s potřebnými pojmy a naučí Vás začlenit controllingový pohled na řízení zásob do Vaší každodenní práce.

Kurz je třetím modulem Akademie řízení zásob a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 14-05-2019 9:00
Konec 14-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 14-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Každý nákupce vyjednává s dodavateli. O rámcové smlouvě, o cenách, o tom jak dodržet termín dodání, jak vyřešit reklamaci, o úrovni kvality, balení, dopravě, o technickém řešení.

Znát základy vyjednávání s dodavateli je nebytnost, bez které nelze práci nákupce kvalitně vykonávat.

Přijďte se naučit nezbytným základům vyjednávání pro Vaši každodenní práci na jakékoliv pozici v nákupu.

Přijďte si vytvořit své osobní vyjednávací menu, které se stane Vaši jednoduchou a přitom účinnou pomůckou a zlepší Vaše výsledky ve vyjednávání.

Kurz je třetím modulem Akademie firemního nákupu a prvním modulem Akademie vyjednávání v nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklů i jako samostatný kurz.

Datum konání 15-05-2019 9:00
Konec 15-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 15-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 9

Kurz zahrnuje 3 dny intenzivního vzdělávacího programu, po kterém je každý absolvent schopen začít plnohodnotně vyjednávat s dodavateli.

Zahrnuje všechny znalosti, dovednosti a činnosti, aktuální a budoucí trendy, které každý vyjednavač v nákupu bez ohledu na obor působení, funkci v nákupu či charakter své práce potřebuje nezbytně znát a umět používat v praxi.

Datum konání 15-05-2019 9:00
Konec 18-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 27-03-2019
Cena pro jednotlivce 14 900 Kč
14 900 Kč 10

Skladové procesy musí být pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány potřebám firmy. Hodnocení a revize procesů má svůj postup a pravidla, která vedou k požadovanému stavu.

Získejte praktický návod, který Vás krok za krokem provede procesem hodnocení, revize a nastavení skladových procesů.

Kurz je třetím modulem Akademie skladové logistiky a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 21-05-2019 9:00
Konec 21-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 21-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Základem úspěchu ve vyjednávání je umět v praxi použít získané znalosti a dovednosti. A být připraven i na nejnáročnější situace a překvapení během jednání.

Intenzivní video trénink Vás pomocí  prožitku při simulaci vyjednávání a s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací připraví na skutečná i ta nejnáročnější jednání s firemním nákupem.

Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujeme Váš vyjednávací styl a odnesete si cenná doporučení do praxe.

Kurz je třetím modulem Akademie B2B obchodu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 22-05-2019 9:00
Konec 22-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 22-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Dnešní svět přeje především extrovertům. Pořád se mluví, schůzuje, prezentuje, vše se řeší týmově, veřejně, sedí se ve společných kancelářích, jezdí se na team buildingy, chodí se veselit se do společnosti, preferují se týmové sporty. Kdo se těchto aktivit straní, je divný.

V byznyse se preferují Ti, co umí tzv. mluvit, jsou výřeční, snadno navazují kontakty, jsou průbojní společenští.  Kdo tyto vlastnosti nemá, vypadá, že má automaticky handikep.

Introverti to nemají jednoduché. Rozhodl jsem se, že s tím zkusím něco udělat.

Datum konání 28-05-2019 9:00
Konec 28-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 28-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Operativní činnosti v nákupu jsou mnohdy neprávem podceňované. Přitom mají zásadní vliv na včasné zajištění materiálu a chod výroby.

Přijďte se naučit dát operativní nákupním činnostem respekt a uznání a jak je plnohodnotně začlenit do dalších procesů ve firmě. Ukážeme Vám, co vše je nutné udělat a to krok za krokem.

Odpovíme na časté otázky, jako je, jak opravdu řídit zásoby, jaké úspory může generovat operativní nákup a také jak měřit výkon operativního nákupu a jak výsledky číst a využít.

Kurz je čtvrtým modulem Akademie firemního nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 29-05-2019 9:00
Konec 29-05-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 29-05-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Základem úspěchu ve vyjednávání je umět v praxi použít získané znalosti a dovednosti. A být připraven i na nejnáročnější situace a překvapení během jednání.

Intenzivní video trénink Vás pomocí  prožitku při simulaci vyjednávání a s využitím výhradně Vašich vlastních vyjednávacích situací připraví i na ta nejnáročnější jednání s dodavateli.

Společně s lektorem a reflektujícím týmem podrobně analyzujeme Váš vyjednávací styl a odnesete si cenná doporučení do praxe.

Kurz je druhým modulem Akademie vyjednávání v nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 04-06-2019 9:00
Konec 04-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 04-06-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Během jednoho dne získáte to nejlepší praktické know-how pro dosahování nákupních úspor.

Dostanete tipy, triky a postupy pro optimalizaci nejen cen, ale také všech nákladů, které nákup svou činností ovlivnuje.

Naučíte se jak zapojit do programu úspor profese a útvary, které tvoří pro nákup zadání a tak přímo ovlivnují jeho možnosti na trhu dodavatelů.

Datum konání 05-06-2019 9:00
Konec 05-06-2019 16:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Metoda PPAP se používá k prokázání toho, že firma rozumí všem požadavkům dokumentace výrobku a všem zákaznickým specifikacím a že je schopna vyrábět výrobek trvale splňující tyto požadavky. Byla vyvinuta pro automotive průmysl, ale její používání již dávno překročilo jeho hranice a používá se běžně i v jiných oborech.

Kurz je třetím modulem Akademie dodavatelské kvality a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 11-06-2019 9:00
Konec 11-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 11-06-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Každý nákupčí by měl vědět, jak lze měřit a hodnotiti jeho práci.

Nákupní výdaje tvoří desítky procent výdajů každé firmy. Každý v nákupu by měl znát, jak se výsledky jeho práce promítají do účetnictví a výsledků firmy a umět číst základní účetní výkazy.

Stejně nezbytná je znalost ekonomického minima pro posouzení finančního zdraví dodavatelů.

Všechny znalosti z ekonomiky, financí, účetnictví, měření výkonnosti potřebné pro nákup Vám poskytne tento kurz.

Kurz je pátým modulem Akademie firemního nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 12-06-2019 9:00
Konec 12-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 11-06-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Stále častěji se setkáváme s monopolními a dominantními dodavateli, s obrovským tlakem na termíny, kvalitu i nízkou cenu. Není lehké si určit priority. Přijďte se naučit jak zvládnout tato náročná jednání, protože šance je vždy.

Přijďte se naučit jednání pod silným časovým tlakem, jednání, kdy Vás dodavatele tlačí do kouta, jednání, a také jednání s dodavatele, kterého spíše přemlouváte, než s ním vyjednáváte.

Kurz je třetím modulem Akademie vyjednávání v nákupu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 18-06-2019 9:00
Konec 18-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 18-06-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10

Cenové jednání s firemními nákupčími jsou nejtěžší disciplínou pro B2B obchodníky. Mají rozličné formy. Nabídky ceny do poptávek a následný cenový tlaku zákazníků, e-aukce, velmi tvrdá cenová jednání za situace, kdy je vše ostatní dohodnuto, až po jednání o celkových nákladech obchodu, kam se zahrnují i náklady na mimo cenové faktory.

Kompaktní a okamžitě v praxi využitelné know-how se naučíte ve specializovaném kurzu zaměřeném výhradně na cenovou linii vyjednávání.

Kurz je čtvrtým modulem Akademie B2B obchodu a lze ho absolvovat v rámci cyklu i jako samostatný kurz.

Datum konání 19-06-2019 9:00
Konec 19-06-2019 16:00
Kapacita 10
Termín 19-06-2019
Cena pro jednotlivce 5 900 Kč
5 900 Kč 10
  • Mešno č.ev. 21, 338 43 Mešno, T.: +420 602 447 905, E.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    IČ: 06991025, DIČ: CZ06991025

    ochrana osobních údajů
    obchodní podmínky

novinky e-mailem

Zadejte svoje jméno a e-mail a těšte se na pravidelnou dávku rad, tipů a doporučení pro Váš úspěšnější nákup a obchod.

captcha 

Sociální sítě

Zde brzy najdete odkazy stránek na Facebooku a LinkedIn. Právě je připravujeme.

icon facebook icon linkedin